Διδάσκουν μπουζούκι στο ωδείο μας

Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος

Γεννήθηκε στην περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας. Οι μουσικές του σπουδές περιλαμβάνουν σπουδές κιθάρας στο Ορφείο Αθηνών, σπουδές πιάνου και ανώτερων θεωρητικών στην τάξη του Ιωάννη Χάλλεκερ και είναι κάτοχος πτυχίου Αρμονίας με το βαθμό Άριστα. Σπούδασε φωνητική, τραγούδι και αγωγή προφορικού λόγου με δάσκαλο τον Γεώργιο Γεωργιάδη.